PADI jednoznacznie określa wymagania wstępne dopuszczenia do kursów instruktorskich. Proszę o sprawdzenie spełnienia ponizszych wymagań wstępnych i kontakt w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. Niejednokrotnie zdaża się, że niespełnienie, któregoś z kryteriów jest możliwe do łatwego uzupełnienia nawet tuż przed planowanycm kursem. Jednakże trzeba wiedzieć o tym z wyprzedzeniem i oboje musimy zaplanować uzupełnienia. Braki formalne, o których dowiem się w dniu rozpoczęcia kursu nie dają możliwosci uzupełnienia przed kursem, co zgodnie ze standardami PADI może uniemożliwić mi dopuszczenie kandydata do rozpoczęcia kursu.

Wymogi formalne

 IDC oraz AI

 1. Jesteś certyfikowany jako PADI Divmeaster lub Assistant Instructor lub jesteś instruktorem innej federacji nurkowej (w przypadku wątpliwości - pytaj)
 2. Ukończyłeś 18 lat.
 3. Przedstawisz zaświadczenie medyczne podpisane przez lekarza, o braku przeciwwskazań do nurkowania, wystawione najpóźniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem kursu. (PADI Medical Statement).
 4. Jesteś certyfikowanym nurkiem od co najmniej 6 miesięcy i masz zalogowane minimum 60 nurkowań przed rozpoczęciem kursu;
 5. Zalogować co najmniej 100 nurkowań przed egzaminem instruktorskim;
 6. Przedstawić dowód ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy w ciągu ostatnich 24 miesięcy;
 7. Wypełnij zgłoszenie na kurs. Odpowiemy Ci najszybciej, jak się da.
 8. Sprawdź i weź wszystkie swoje certyfikaty od OWD do DM lub AI oraz swój numer PADI. Jeśli któregoś brakuje, skontaktuj się z lokalnym biurem PADI, aby przysłali Ci potwierdzenie kwalifikacji. Dotyczy to również certyfikatów wystawionych przez inne federacje nurkowe.
 9. Jeśli planujesz rozpoczęcie pracy w Azji Południowo – Wschodniej, pamiętaj, aby przenieść swoje członkostwo z lokalnego biura PADI do PADI SEAP z siedzibą w Australii. Skorzystaj z formularza Membership Transfer Form,
 10. Do Tajlandii nie jest wymagana wiza. Pieczątkę uprawniającą do 30 dniowego pobytu otrzymasz bezpłatnie na lotnisku. Jeśli planujesz dłuższy pobyt to musisz mieć wizę lub wyjechać i wrócić do Tajlandii. Wizę turystyczną 60 dniową do Tajlandii najlepiej uzyskać w Ambasadzie. Jeśli planujesz pobyt dłuższy niż 60 dni, możesz albo planować wyjazd 2 dniowy z kraju w celu uzyskania nowej wizy, albo starać się o wizę Non-immigrant B, która pozwala zostać na terytorium kraju przez 90 dni.
 11. Przywieź ze sobą (wszystko możesz też kupić na miejscu) materiały wymagane i rozważ materiałzalecane
 12. Sprawdź swój sprzęt nurkowy – czy jest kompletny i w dobrym stanie.

 

UWAGA !

W przypadku wątpliwości co do wymagań wstepnych prosimy o kontakt z Piotrem z wyprzedzeniem przed kursem. Obowiązkiem kandydata jest posiadanie dowodów spełnienia wymagań wstępnych. 

OWSI

1. Spełnić wszystkie wymagania wstępne kursu IDC
2. Certyfikat Asystenta Instruktora PADI lub stopień instruktorski innej uznanej organizacji nurkowania rekreacyjnego posiadany od conajmniej 6 miesięcy