Oprócz formularza ukończenia kursu PADI IDC lub w szczególnych wypadkach PADI OWSI, musisz mieć ze sobą:

  • Wszystkie certyfikaty nurkowe
  • Certyfikaty EFR lub CPR (pierwsza pomoc przedmedyczna) nie starsze niż 24 miesiące
  • Kserokopie wszelkich certyfikatów z poza PADI
  • Zaświadczenie lekarskie dopuszczające do nurkowania nie starze niż 12 miesięcy – możliwe jest załatwienie tego na miejscu o ile nie przyjedziesz w ostatniej chwili
  • Będziesz potrzebował numerów swoje karty kredytowej aby zapłacić opłatę członkowską. Gotówka nie jest akceptowana. Jeśli nie masz karty kredytowej – skontaktuj się z wyprzedzeniem z Piotrem. Piotr zapłaci za Ciebie swoją kartą a Ty zwrócisz mu opłatę w gotówce.
  • Log book, w którym będziesz mieć zalogowane co najmniej 100 nurkowań przed Egzaminem IE