Tajlandia jest jednym z najprężniej działających na świecie krajów prowadzących szkolenia nurkowe. Centra kariery nurkowej wyszkoliły tutaj tysiące instruktorów – wielokrotnie więcej niż w Polsce, Rosji i całej Europie razem wzietych. Mamy świetne wzorce i doświadczenie. Znamy sposoby jak przyczynić się do Waszego sukcesu zarówno w czasie Egzaminu Instruktorskiego, jak też do osiągnięć w prowadzonych przez Was w przyszłości szkoleniach i karierze Instruktora Nurkowania PADI

 


Kurs Instruktorski składa się formalnie z dwóch części: 1) Kursu Asystenta Instruktora AI oraz 2) kursu OWSI przeznaczonego dla Asystentów Instruktora PADI, Instruktorów innych federacji chcących rozpocząć szkolenie w systemie PADI, oraz dla tych którzy ukończyli część AI w czasie programu IDC.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami PADI aby móc uczyć jako nowo-certyfikowany instruktor nurkowania PADI musisz być jednocześnie instruktorem EFR. Szkolenie EFRI nie jest zawarte w naszych programach IDC, natomiast w czasie trwania IDC mamy pod dostatkiem czasu w którym można odbyć kurs EFRI. Robimy tak dlatego, że część osób przyjeżdżając na program IDC jest już Instruktorami EFR, a część będzie podejmowała ten kurs po pozytywnym zdaniu Egzaminu Instruktorskiego.


W czasie naszego IDC oczywiście zdobędziecie doświadczenie jak uczyć w Sali wykładowej, basenie i na wodach otwartych. Dowiecie się o skutecznej promocji i sprzedaży swoich kursów. Ponadto, co nie mniej ważne, oferujemy Wam unikalne wielokulturowe i wielonarodowe kontakty w czasie prowadzonego przez nas szkolenia. W Centrum Kariery Nurkowej CDC Sea Fun Divers będziecie mieli okazje poznania innych Course Directorów prowadzących w tym samym czasie programy IDC w różnych językach, oraz poznania wielu przyszłych instruktorów. Takie koleżeńskie kontakty na całym świecie z pewnością ułatwią Wam przyszłą karierę i podróże nurkowe. Dzięki personalnym kontaktom, sprawdzonym standardom, i zdobytym doświadczeniom ugruntujecie swoją pozycję jako liderzy nurkowi i obywatele świata zarazem.

Nasze kursy IDC są jedynymi w Azji prowadzonymi również po Polsku i Rosyjsku. Specyficzne i obszerne zagadnienia łatwiej jest zrozumieć w ojczystym języku, a kurs z rodakami daje wiele okazji do żartów i miłej, luźnej atmosfery. Nie bez znaczenia jest także to, że ceny naszych kursów zawierają już tłumaczenia materiałów niedostępnych po Polsku w PADI, oraz że w naszej bibliotece znajdziecie wszystkie oryginalne materiały wydane przez PADI w wielu językach. Chcemy byście wynieśli z kursu jak najwięcej i osiągali sukcesy na całym świecie budując jak najlepszą opinię o Polskich Instruktorach Nurkowania. Dla naszych absolwentów oferujemy pomoc w znalezieniu pracy w Azji.


Aby zakwalifikować się do kursu powinieneś:

1. Być certyfikowany jako PADI Divmeaster DM lub Asystent Instruktora AI lub być instruktorem lub w niektórych przypadkach DM innej federacji nurkowej.

2. Ukończyć 18 lat.

3. Przedstawić zaświadczenie medyczne podpisane przez lekarza, o braku przeciwwskazań do nurkowania, wystawione najpóźniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem kursu. (PADI Medical Statement).

4. Być certyfikowanym nurkiem od co najmniej 6 miesięcy i zalogować minimum 60 nurkowań przed rozpoczęciem kursu; oraz zalogować co najmniej 100 nurkowań przed egzaminem instruktorskim;

5. Przedstawić dowód ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy w ciągu ostatnich 24 miesięcy;

Podczas kursu nauczysz się wszystkiego na temat sposobu nauczania, standardów, procedur obowiązujących podczas kursów nurkowania, a także prowadzenia skutecznych wykładów, ćwiczeń w wodach basenopodobnych i wodach otwartych oraz innych zagadnień związanych z nurkowaniem. Możesz posiąść tę wiedzę i umiejętności podczas dwóch rodzajów programów: PADI IDC oraz PADI OWSI.

PADI OWSI jest opcją dostępną jedynie dla aystentów instruktora PADI i instruktorów innych federacji, którzy pragną stać się instruktorami nurkowania w systemie PADI.

Po zakończeniu kursu instruktorskiego (IDC lub OWSI) możesz przystąpić i zdać egzamin instruktorski (IE) organizowany przez PADI SEAP. Będziesz oceniany na kilku polach: z wiedzy teoretycznej, prowadzenia wykładów, prowadzenia zajęć w wodach basenopodobnych i wodach otwartych oraz ogólnych umiejętności nurkowych i profesjonalizmu.

Jako instruktor PADI Open Water Scuba Instructor możesz prowadzić wszystkie programy i Kursy PADI od Open Water Diver do Divemaster. W poprzednich latach, musiałeś mieć osobne kwalifikacje instruktora EFR aby uczyć tego kursu. Obecnie jest to wymagany element szkolenia, zanim uzyskasz status nauczycielski jako instruktor PADI. Masz jednak prawo odbyć tylko szkolenie IDC uprawniające do zdawania Egzaminu Instruktorskiego, a szkolenie EFRI odbyć w innym, dogodnym terminie i lokalizacji.

Po zakończeniu kursu IDC lub OWSI i zdaniu egzaminu IE otrzymasz certyfikat oraz dyplom potwierdzający Twoje uprawnienia. Jako członek PADI będziesz miał dostęp do wszelkich korzyści z tym związanych m.in. dostępu do zakupu profesjonalnego ubezpieczenia nurkowego.


W cenę IDC wliczono:

• Kurs Instruktora Nitroxowego (materiały i opłaty płatne we własnym zakresie)

• Gwarancję zdania Egzaminu Instruktorskiego – w przypadku niezdania opłacimy Twój następny kurs i egzamin - szczegółowe warunki umowy podajemy zainteresowanym mailem.

• Rabaty na wszystkie materiały PADI, nurkowania, safari itp

• Serwis poszukiwania pracy w krajach tropikalnych – opierając się na osobistych kontaktach pomagamy absolwentom w umówieniu spotkań w sprawie pracy.

• Dostęp do internetu bezprzewodowego w salach szkoleniowych

• Orientację w programach National Geographic i eRDP

• Wypożyczenie sprzętu na czas IDC i IE w specjalnej cenie po wcześniejszej rezerwacji

• Dostęp do kompletnej, aktualnej biblioteki PADI

• Wszelkie transfery na zajęcia i egzamin z hotelu i z powrotem z wybranych lokalizacji na wyspie - zanim zarezerwujesz hotel skontaktuj się z nami w tej sprawie.

• Wsparcie w czasie Egzaminu Instruktorskiego – Nie, nie zdamy egzaminu za Ciebie. Ale nasz zespół będzie cały czas dostępny aby pomóc z logistyką, transportem, butlami, balastem i co najważniejsze wsparciem moralnym kandydatów !

Program IDC jest prowadzony w Centrum Rozwoju Kariery PADI 5 Star Career Development Center CDC Sea Fun Divers na Phuket.

Na czas Egzaminu Instruktorskiego PADI zapewniamy polskiego tłumacza bez dodatkowych opłat