Instruktor Specjalizacji PADI może uczyć nie tylko głównych programów nurkowych, jak Open Water Diver, Advanced OWD, Rescue i Divemaster, ale również przeprowadzać kursy specjalizacji PADI. Specjalizacje służą nurkom w rozwijaniu ich umiejętności w ciekawych obszarach. Najbardziej popularne w Azji specjalizacje to: Nitrox, Głęboka, Wrakowa, Fotografia, Nocne, Perfekcyjna Pływalność  i inne. Będąc Instruktorem Specjalizacji rozszerzasz swoją ofertę szkoleniową. W czasie kursu specjalizacji instruktorskiej z Piotrem nauczysz się wielu technik szkoleniowych przydatnych także w nauczaniu AOWD i w innych programach.

PADI oferuje duży wybór programów specjalizacji nurkowych, których możesz uczyć jako certyfikowany instruktor. Każdy z programów ma opracowane materiały dla studenta i instruktora. Jako dodatek do specjalizacji standardowych, możesz, jeśli masz stopień co najmniej PADI Assistant Instructor[1], opracować i zgłosić do PADI swoją własną specjalizację. Po akceptacji przez PADI będziesz mógł jej uczyć i certyfikować studentów.

Podczas kursów na Instruktora Specjalizacji PADI zdobędziesz wiedzę i umiejętności dotyczące technik szkolenia, sprzedaży oraz standardów dotyczących danego programu.

W czasie tych kursów nauczysz się jak rozwiązywać rzeczywiste problemy kursantów i sprawować kontrolę w realnym środowisku


[1] Asystent instruktora może aplikować do PADI o certyfikację specjalizacji niezwiązanych bezpośrednio z nurkowaniem (np. AWARE)