Aby zostać instruktorem PADI EFR, musisz ukończyć kurs i pomyślnie zdać egzamin końcowy. Jako instruktor EFR (EFRI) możesz prowadzić kursy pierwszej pomocy przedmedycznej EFR zarówno dla nurków jak i osób nienurkujących. Zdobędziesz też doświadczenie udzielania pierwszej pomocy dzieciom.


Aktualnie obowiązujące standardy PADI wymagają aby nowo-certyfikowani instruktorzy nurkowania zostali instruktorami EFR przed uzyskaniem tzw statusu nauczycielskiego, czyli prawa do nauczania. Nie posiadając certyfikatu Instruktora EFR (EFRI) można jednak przystępować zarówno do kursu IDC jak i do Egzaminu Instruktorskiego PADI IE a kurs EFRI odbyć niezależnie.


Aby zakwalifikować się i odbyć kurs Instruktora EFR musisz ukończyć wcześniej kurs EFR jako uczestnik. Po zakończeniu kursu należy złożyć aplikację w lokalnym biurze PADI. Aplikacja powinna być podpisana przez prowadzącego kurs EFR Instructor Trainera, wraz z dołączonym zdjęciem kandydata i dowodem uiszczenia opłaty przez kandydata.