Aby przystąpić do egzaminu instruktorskiego PADI (IE) musisz spełnić wymogi formalne, kwalifikujące Cię jako kandydata na instruktora OWSI:

· Ukończyć pozytywnie kurs IDC lub OWSI  nie wcześniej niż 12 miesiecy przed egzaminem PADI IE
· Posiadać całkowicie wypełniony formularz ukończenia kursów (Certificate of Completion) podpisany przez Course Directora albo certyfikat udziału we wcześniejszym egzaminie instruktorskim IE
·  Posiadać wypełniony formularz udziału w egzaminie IE (IE Enrollment Form) wraz z częścią dotyczącą opłat za egzamin
·  mieć co najmniej 100 zalogowanych nurkowań,  

Wymagane przez PADI materiały do IDC i IE

Od 1 stycznia 2006 PADI wymaga aby wszyscy kandydaci na istruktorów posiadali wszystkie podręczniki nurkowe i materiały dla instruktorów do uczenia kursów dostępne w języku w którym prowadzone jest IDC.  Te materiały nie są ujęte w cenie programu IDC. Skontaktuj się z nami aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości w tym zakresie.