Egzaminatorzy PADI przybywają na Phuket z siedziby PADI SEAP w Australii. Zwykle program egzaminu wygląda jak poniżej:

Dzień 1
16.00 - Orientacja
17.00 - Egzaminy pismne 5 działów teorii nurkowania  (90 min)
18.30 - Egzaminy pisemne Standardy i Procedury (90 min)
20.00 - Zakończenie

Dzień 2
08.00 – Prezentacje w wodach basenopodobnych
11.00 – Przerwa na lunch
14.00 – Prezentacje z teorii
16.00 -  Zakończenie

Dzień 3
08.00 - Prezentacje na wodach otwartych
14.00 - Zakończenie egzaminu.

 


Egzamin pisemny jest pierwszą częścią egzaminu instuktorskiego. Ma na celu sprawdzenie Twojej wiedzy i znajomości standardów. Składa się z 2 części:

1) Teoria Nurkowania — egzamin z zamkniętymi książkami, zaliczenie na podstawie uzyskania co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi, na 12 pytań w każdym z tematów:

 • Fizyka
 • Fizjologia
 • Sprzęt
 • Umiejętności nurkowe i środowisko
 • Teoria dekompresji i RDP

Powtórka jest możliw tylko w obrębie jednego z ww. tematów; dwa lub więcej niezaliczonych, lub brak zaliczenia powtórki skutkuje brakiem zaliczenia pierwszej części egzaminu i brakiem certyfikacji.

2) System PADI, Standardy i Procedury — egzamin z 50 pytań z otwartymi książkami (podręcznkiem instruktorskimi, guide for teaching, laptop, własne notatki) zaliczene na podstawie uzyskania co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi, nie ma mozliwości poprawki.


 

Pezentacje w wodach basenopodobnych:

 •  Nauczanie jednej umiejętności z kursu OWD lub Rescue innych kandydatów symulujących zachowania i błędy kursantów. Ocena zaliczeniowa – co najmniej 3.5 w skali 1.0 – 5.0. Dopuszczalna jest jedna poprawka. 
 •  Ocena podstawowych umiejętności nurkowych. Kandydaci muszą modelowo zaprezenować 5 wybranych przez egzaminatora umiejętności z pośród 24. Ocena zaliczeniowa to 17 punktów sumarycznie, a żadne z ćwiczeń poniżej 3.0 Dopuszczalna jest poprawka jeśli jedno z ćwiczeń uzyskało ocenę poniżej 3.

Prezentacje Nauczania Teorii

Kandydaci są oceniani na podstawie prezentacji. Konkretne zadania zostają przydzielone w pierwszym dniu egzaminu. Ocena zaliczeniowa to co najmniej 3.5 w skali 1.0 – 5.0. Dopuszczalna jest jedna poprawka. Prezentacja ma zajmować 5-10 minut


Egzamin w wodach otwartych

- w zależności od warunków - nurkujemy z plaży lub płyniemy na jedną z okolicznych wysp.

 •  Nauczanie dwóch ćwiczeń z kursu Open Water lub innych przez kandydatów symulujących zachowania i błędy kursantów. Ocena zaliczeniowa – co najmniej 3.5 w skali 1.0 – 5.0. Wyniki obu ćwiczeń są sumowane i dzielone przez dwa. Nie jest dopuszczalna ani jedna poprawka 
 •  Ocena umiejętności ratowniczych: nawiązanie kontaktu, resuscytacja, transport i zdjęcie sprzętu nurka symulującego utratę przytomności na powierzchni w głębokiej wodzie

Generalna ocena umiejętności wykonana w czasie sesji basenowych i na wodach otwartych. Ocena obejmuje:

 •  Postawa: Spójna z celami profesjonalizmu i celów edukacyjnych PADI 
 •  Profesjonalizm 
 •  Ubiór 
 •  Prowadzenie 
 •  Interakcje z kandydatami i komisją

Na czas Egzaminu Instruktorskiego PADI zapewniamy polskiego tłumacza bez dodatkowych opłat