Warunkiem certyfikacji, oprócz zdanego Egzaminu IE, jest wniesienie stosownej opłaty. Opłaty do PADI nie są wliczone w ceny kursów i pakietów. Kandydat wnosi je używając karty kredytowej lub czekiem potwierdzonym przez bank.

Opłaty wyszczególnione poniżej są ustanawiane przez biuro regionalne PADI, takie same w całym regionie Południowej Azji i Pacyfiku.
Są wyrażone w Dolarach Austalijskich $ AUD i wynoszą na rok 2010:

Opłata Egzaminacyjna IE $ AUD 710 
Aplikacja na instruktora po kursie IDC $ AUD 188 (zawiera opłatę roczną za członkowstwo w PADI ) 
EFR Instructor / Care for Children $ AUD 120 / 82
Aplikacja na instruktora specjalizacji po kursie prowadzonym przez CD $ AUD 69 
Instruktor TecDeep / Tec TMX $ AUD 114 
Staff Instructor $ AUD 115
Aplikacja DM $ AUD 139 (74 Intership)
Aplikacja AI $ AUD 74 (51 Upgrade z DM)