golden fish

Realizm. Wielu Course Directorów przestaje szkolić "zwykłych nurków", zwłaszcza na podstawowych poziomach. Ja prowadzę co roku wiele kursów OWD i programów DSD, szkolę nurków zaawansowanych, rescue, divemasterów, nurków technicznych. Mam kontakt z praktycznym zastosowaniem standardów PADI i na codzień stykam się z rzeczywistymi problemami kursantów. Realne problemy wykorzystuje jako "studium przypadku" w prowadzonych kursach instruktorskich. Wiem z jakimi prawdziwymi problemami boryka się instruktor oraz jakich technik używać aby efektywnie i bezpiecznie uczyć. Ważne, abyś nie tylko zdał egzamin, ale także, nie miał dylematów jak poprowadzić swój pierwszy kurs. Prowadzę zajęcia w wodzie podczas IDC, zupełnie inaczej niż większość znanych mi CD - tak, by móc być dumnym z osiągnięć swoich absolwentów.